Kompanija Mercury Marine je proslavila svoju 80. godišnjicu tokom 2019. godine, posebno se osvrćući na svoju […]